Tölvupóstur: sales@acrylchina.com
Sími': +86-755-89501177
maHvaD contact

phone: 86-755-89501177

mobile: 86-15994777776

nav: 86-755-89500876

e-mail: sales@acrylchina.com

Heimasíðuna > exhibition 'IHbe'chugh je

exhibition 'IHbe'chugh je

cha': 2016 mega cha' 'ay' 1 mech

subject: nob cha'

LOCATION: HONG KONG CONVENTION 'EJ EXHIBITION

SoQ: 1 expo yItungHa', qaH QaQ, wanchai, hong kong, jungwoq
shenzhen nob cha' oct. 2016

qaStaHvIS shenzhen cha' shenzhen nob cha'-'ach biggest nob

subject: nob

host Sep: shenzhen, guangdong province, jungwoqmech cha': Global vIrurqu'law' 2016

merchandising globalshop neH mech cha' retail chut lulajpu'bogh QamchoHmo' jIblIj Hoch tlhegh.. shopper-facing cham andamp; malja''e'. retail qo' yor influencers bopummeH wa' beb qem nItebHa' globalshop.

shopfitting 'ej subject: bey'

Sep host ghap Sep: De la vega, usa.

vIleghDI': mandalay Bay Convention botlhQI' JUNGWOQ 2014

qI' jungwoq-narghtaHvIS 'oH DaH DaHjaj 'uchlu'chu'bogh cher naQmoH wanI'mey: reH nuQlu'mo' 'ej premium showcase qI' industry production supply mIr, je qI' nIv-qoghDu'DajDaq 'ej influential wanI' qo' latest products je chab lupoQ neH malja''e' showcasing wa'.

subject: qI' advertisment 'ej

vIleghDI': Poly qo' mech botlh expo

Sep host ghap Sep: guangzhou, guangdong province, jungwoq
mech cha' qaStaHvIS shhotelex shanghai neH 2013

hotelex Dev hospitality luch, supplies je rup Soj mech 'IH neH china.the 'ach international wanI' bIquv qaStaHvIS jungwoq law' 25 DIS qun.

subject: mebpa'mey Supplier

Sep host ghap Sep: shanghai, jungwoq.

vIleghDI': shanghai chu' International expo Centre (sniec)
cha': jungwoq zhengzhou Printing 'eb 'ej So'meH package products expo 2012 mech

subject: printing package 'ej cha'

host Sep: zhengzhou province, jungwoq